top of page

Siste nytt

Om oss

Pascal Norge ble stiftet i Bærum 09.09.09.

Vårt formål er å skape helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Vår hovedmålgruppe er alle mennesker med bistandsbehov; inklusiv seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede, minoritetsgrupper og personer innen områdene psykiatri og rus, samt alle andre, som kan ha nytte av våre aktiviteter.

Pascal Norge har to slagord:

"Kultur for alle!" og

"Kultur = bedre folkehelse!"

Pascal Norge i utlandet

Pascal Norge har et bredt, internasjonalt engasjement. En del av medlemsmassen vår befinner seg nemlig i utlandet. Pascal Norge har i sine vedtekter nedfelt at de skal drive arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Siden oppstarten har det derfor blitt drevet utstrakt arbeid i mange andre land, fordelt på fire ulike kontinenter. Vi har aktiviteter og prosjekter, medlemmer og samarbeid med mange land i både Europa, Afrika, USA, Mellom-Amerika og Karibia, samt Latin-Amerika. Aktivitetene er alt fra musikk og sang, via dans, til teater og drama.  

Se film fra en av våre tidligere Pascal-festivaler

bottom of page