Om oss

Pascal Norge ble stiftet i Bærum 09.09.09. Vårt formål er å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Vår hovedmålgruppe er alle med bistandsbehov; inklusiv mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming, seniorer, ulike minoritetsgrupper, samt personer innen områdene psykisk helse, rus, m.m.

Pascal Norge er et nasjonalt organisasjonsledd, og er således en paraplyorganisasjon. Det skal jobbes lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Pascal Norge er en ideell, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon, som bygger på de demokratiske prinsipper. Pascal Norge skal innlemme FNs konvensjoner med tema innen våre virksomhetsområder. Menneskerettigheter, funksjonshemmede, utviklingshemmede, kvinner og barn, samt andre underprivilegerte grupper er spesielle stikkord. Pascal Norge jobber for den enkeltes rettigheter, uavhengig av funksjonsbegrensninger, og jobber for at alle mennesker med funksjonshemminger / utviklingshemminger og andre bistandsbehov skal kunne delta i å:

  • Gi / få inntrykk

  • Påvirke til påtrykk

  • Skape uttrykk

  • Gjøre avtrykk i det kulturelle landskapet

Pascal Norges hovedoppgave er å gi påtrykk for at funksjonsbegrensninger ikke skal være til hinder for at alle barn, ungdom og voksne skal ha tilgang til kvalitativ undervisning i estetiske uttrykk og kunstneriske områder. Pascal skal drive helsefremmende aktiviteter gjennom ulike kulturuttrykk og har folkehelse i fokus.

Pascal Norge jobber for at musikk- og kulturskoler, på lik linje med alle skoleformer - inkludert universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstanser - jobber med inkludering, tilgjengelighet, deltagelse og innflytelse. Samt gjennom estetiske læreprosesser skape forutsetninger for at alle skal kunne utvikle kunstneriske uttrykk og livslange kommunikative og kunstneriske ferdigheter. Pascal Norge skal stimulere til debatt, ta inntrykk, skape opinion og gi påtrykk i spørsmål innen området kultur for, av og med barn, ungdom og voksne innen våre områder. Foreningen Pascal Norge skal gi påtrykk for å initiere og spre kunnskap om nasjonale, så vel som internasjonale, utviklings- og forskningsprosjekt innen alle områder som har tilknytning til vår virksomhet. Et sentralt område er også arbeid med internasjonale bistandsprosjekter ut i fra et solidaritetsprinsipp, samt legge til rette for utveksling og andre internasjonale arbeidsformer. Pascal Norge skal jobbe for å styrke og utvikle nasjonale og internasjonale kontakter og gjennom disse ta til seg inntrykk og utøve påtrykk innen våre virksomhetsområder.

Pascal Norge tar folkehelsa på alvor! Vi skaper helsefremmende kulturaktiviteter, og har to slagord:

”Kultur for alle!”

 

og

 

”Kultur = bedre folkehelse!”.

 

 

Leder:              Lars Espen Rath Vestad (Innlandet)             Tlf. 906 53 555    E-post: laspen@laspen.no

Nestleder:        Ola Skaare                    (Viken)                  Tlf. 975 11 186    E-post: skaaremusikk@runbox.no

Styremedlem:   Kari Wischmann            (Viken)                  Tlf. 995 19 442    E-post: kariwisc@online.no 

Styremedlem:   Ola Narten Svendsen     (Innlandet)            Tlf. 909 40 644    E-post: ola-narten.svendsen@gjovik.kommune.no

Styremedlem:   Eirin Syvertsen              (Agder)                 Tlf. 930 44 855    E-post: stian@soh.no

Varamedlem:    Fredrik Gudim Eriksen    (Østfold)

Varamedlem:    Charlotte A. Svidal         (Agder)

Varamedlem:    Mats Andersen               (Østfold)

Varamedlem:    Anja-Christin Nielsen      (Oslo) 

ANDRE VALGTE:

Revisor:            Arne Buer                    (statsaut.revisor)

Valgkomite:

Leder:              Einar Lund Prestrud        (Viken)

Medlem:           Jan Svaem                     (Oslo)

Medlem:           Siri Syvrud                     (Innlandet)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Aktive organisatører i Pascal NorgeFoto: Sigrid Thorbjørnsen / Pascal Norge

Medlemskontigenter (pr. 2018)

Enkeltmedlemmer:                         Kr.     250,- pr. år

Grupper inntil 10 medlemmer:         Kr.     750,- pr. år

Grupper fra 11 - 30 medlemmer:     Kr.   1.250,-pr. år

Grupper fra 31 - 50 medlemmer:     Kr.  1.750,- pr. år

Grupper på 51 eller flere:                Kr.  2.250,- pr. år

Institusjoner/skoler/kommuner/

organisasjoner/kulturskoler etc.:     Kr. 1.000,- pr. år (eller mer etter eget ønske)

Ønsker du å melde deg inn?

Ta kontakt med oss, så sender vi deg innmeldingsskjema.

post@pascalnorge.no  

Konto for medlemskontigent:         9008.06.88473

Ønsker du å gi en gave / donasjon, 

bruker du dette kontonummer:      9008.06.88481

Følg oss også på Facebook: Søk opp "Pascal Norge"

Styret   (2021-2022)