top of page

Pascal Norges Utfoldelsesarena (PANUA)

 

Se også PANUAs egen hjemmeside: www.panua.no

Pascal Norges utfoldelsesarena har endelig blitt en realitet! Omtrent på dagen 5 år etter at Pascal Norge ble stiftet lød de første tonene fra utfoldelsesarenaen.  

Målet er å bidra til økt livskvalitet hos ulike utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk.

 

Utfoldelsesarenaen er et samarbeid mellom Pascal Norge, Skaare Musikk (Ola Skaare) og Tommy Huseth. Det er stort behov for et slikt tilbud.

Så langt er det Skaare og Huseth som jobber på utfoldelsesarenaen, i tillegg til flere instrumentallærere og pedagoger. Det vil etter hvert bli en større stab i takt med den kommende ekspansjonen. I tillegg øver blant annet musikkgruppene Fun Time, Panua Big Band og Real Trøkk på PANUA. Vi har egen ungdomsklubb, kalt "Kult Kråker" og arrangerer i tillegg blant annet leiren "Sommergården". Det er også ulike aktiviteter innen psykisk helse her.

Ta gjerne kontakt med oss på post@panua.no eller post@pascalnorge.no  

Følg oss gjerne på Facebook også!

 

Skaare Musikk:

 

 

 

 

 

Skaare Musikk eies og drives av Ola Skaare. han er musiker og har mer en 25 års erfaring med musikkundervisning for utviklingshemmede og andre utsatte grupper med relasjons- og lærevansker. Bl.a. som musikalsk ansvarlig m mer ved Dissimilis Kultur- og Kompetansesenter og gjennom den kulturelle spaserstokken m mer.

Skaare har i tillegg til i Norge, initiert musikktilbud for målgruppen i land som  Cuba, Den Dominikanske Republikk, Sverige, USA, Lanzarote og Grand Canaria. Han har forelest ved Barratt Dues Musikkinstitutt, Hiak, Musikk - høyskolen i Malmø, CELAEE (internasjonal spesialped.-konferanse i Havanna), og avholdt en rekke kurser / Workshops om temaet tilrettelagt musikkopplæring.

Ved siden av å være musiker, skriver og produserer han musikk for seg selv og andre. Skaare er nestleder og en av initiativtakerne til organisasjonen av Pascal Norge.

Ordfører i Asker, Lene Conradi åpnet Pascal Norges Utfoldelsesarena den  23. august 2014. Her med god hjelp fra Kjell Arne fra gruppen "Real Trøkk"

”Musikken er ikke spennende, før den blir spilt..”

    -Benjamin Britten

Tommy Huseth:

 

 

 

 

Tommy Huseth har lang praksis i arbeid med mennesker med ulike og sammensatte behov. Han har vært utøvende musiker og gitarist gjennom en årekke, og i kombinasjonen med utdaninngen som psykiatrisk vernepleier jobber han i skjæringspunktet mellom musikk, helse, terapi og undervisning.

Tommy er også aktiv innen lyd og musikkproduksjon, og har bred erfaring og kunnskap innen feltet. Gjennom fordypning i musikk og frekvensterapi og gjennom arbeid med ungdom, psykisk utviklingshemmede og andre ulike grupper, så er hovedfokuset individuell tilpassning og vektlegging av gode relasjoner.

Tommy Huseth har jobbet på Statens Senter For Barne og Ungdomspsykiatri. Han har også vært med i oppbyggingen av Psykisk Helse i Bærum Kommune. Han har tidligere jobbet som Fagkonsulent og kursholder i bedrifter og kommuner, og som lærer og veileder i ulike institusjoner. Tommy har spilt i band og musikkprosjekter i både innland og utland.

bottom of page