top of page

Pascal Norge internasjonalt

Pascal Norge har et bredt, internasjonalt engasjement, og vi er representert på ulike verdensdeler. Vi kan trygt si at Pascal Norge er "world wide". En god del av medlemsmassen vår befinner seg nemlig i utlandet. Pascal Norge har i sine vedtekter nedfelt at de skal drive arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Siden oppstarten har det derfor blitt drevet utstrakt arbeid i mange andre land, fordelt på ulike kontinenter. Dette er både i egen regi og i samarbeid med andre, hvor Pascal Norge er en støtteaktør

Vi holder blant annet kurs og seminarer for å skolere andre lærere til å drive ulike aktiviteter innen både musikk, sang, dans og bevegelse, teater og drama. Vi kan blant annet nevne at det den siste tiden har vært arrangert musikkseminar, kurs i dans og bevegelse, teater og kunst & håndtverk i Santo Domingo (Den Dominikanske republikk, kunst og kulturaktiviteter i Bogotá (Colombia), musikkseminar i New Jersey (USA), samt at det foregår ulike aktiviteter i Tanzania, Namibia m.m. Vi promoterer også såkalt sør-sør-aktivitet. Det vil si at for eksempel Colombia, Den Dominikanske republikk og Haiti samarbeider om å skape aktiviteter, og besøker hverandre. Det meste av dette arbeidet foregår ved at flere av Pascals medlemsgrupper driver utenlandsbaserte aktiviteter. Her kan vi f.eks. nevne Korpus på Gjøvik sitt mangeårige samarbeid med Den Dominikanske republikk og Stange kulturskole sitt prosjekt med Tanzania.

Pascal Norge oppfordrer flere medlemsgrupper til å etablere samarbeid med partnere i andre land. Det er veldig spennende, givende og gøy! Man lærer masse om andre kulturer og får ny "input" og motivasjon til å drive egne aktiviteter.

Det finnes ulike støtteordninger for slikt arbeid. Vi nevner blant annet organisasjonen SPOR (tidl. Vennskap Nord/Sør) (nettsted: vennskap.no) og NOREC (tidl. Fredskorpset) (nettsted: norec.no
).

Vi bruker aktivt FNs Tusenårsmål og FNs Barnekonvensjon som bakgrunn for våre aktiviteter. Her heter det blant annet at alle skal ha rett til utdanning og å ta del i kulturaktiviteter. Som en solidaritetstanke mener Pascal Norge det derfor er viktig å engasjere seg internasjonalt. Dette arbeidet er finansiert av eksterne aktører.

Pascal Norge har et internasjonalt utvalg, som for tiden består av Lars Espen Rath Vestad, Ola Skaare og Ola Narten Svendsen.

Vi har medlemmer i følgende land:
 

 • Colombia

 • Danmark

 • Den Dominikanske republikk

 • Frankrike

 • Haiti

 • Island

 • Japan

 • Litauen

 • Namibia

 • Norge

 • Polen

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tanzania

 • Tyskland

 • USA

Pascal Norge i Den dominikanske republikk

Edited Image 2014-3-25-17:28:11
Pascal Norge i den dominikanske republikk 3.jpg 2014-3-25-17:30:18
Pascal Norge i den dominikanske republikk 6.jpg 2014-3-25-17:29:53
Pascal Norge i den dominikanske republikk 7.jpg 2014-3-25-17:29:31
Pascal Norge i den dominikanske republikk 4.jpg 2014-3-25-17:29:6
Pascal Norge i den dominikanske republikk 5.jpg 2014-3-25-17:28:39

Pascal Norge i USA

Pascal Norge i USA 3.jpg
Pascal Norge i USA 8.jpg
Pascal Norge i USA.jpg
Pascal Norge i USA 5.jpg
Pascal Norge i USA 4.jpg
Pascal Norge i USA 2.jpg
Pascal Norge i USA 6.jpg
Pascal Norge i USA 7.jpg

På Pascalfestivalen, som arrangeres i september hvert år ,har vi også hatt internasjonale gjester; fra Sverige, Litauen, Island, USA, Kenya, Tanzania, Den Dominikanske republikk og Colombia. Her fra stort opptog gjennom Gjøviks gater.

bottom of page