"Værstinger" på skoleturné

Pascal Norge er nå med på et nytt, spennende prosjekt. Det tilrettelagte bandet «Rockeværstingene» er tildelt penger fra den lokale potten i Den Kulturelle Skolesekken i Gjøvik. De vil tilby workshops for elever på 10. trinn ved ungdomsskolene i Gjøvik kommune høsten 2016.

Rockeværstingene: Et flott tilbud for mennesker med bistandsbehov, på Gjøvik. Nå skal de på turné med "Den kulturelle skolesekken". Dette bildet er fra Pascalfestivalen på Stange i september 2015. Foto: Sigrid Thorbjørnsen.

- Vi ønsker å møte elevene ved å la de få se hvordan vi har det på en vanlig bandøvelse, sier lederne Ingunn Molstad og Vidar Sundbakken. Lignende prosjekter er gjennomført tidligere både ved Musikkfolkehøgskolen Viken og ved musikk/dans/drama-linjen ved Gjøvik videregående skole – begge steder med gode tilbakemeldinger.

- Vi ønsker og la de få en forståelse av hvordan vi jobber med tilrettelagt sang- og musikktilbud innen sjangeren band. Likeledes hvilke metoder som benyttes og hvordan samspillet er. Elevene vil bli tatt med på en workshop på sin skole og vil kunne få spille selv, sammen med bandmedlemmene, sier fagleder ved Gjøvik kunst- og kulturskole, Ola Narten Svendsen.

- Vi mener det er positivt at en slik type musikkproduksjon får mulighet til å ta del i Den Kulturelle Skolesekken. Med erfaring fra lignende prosjekter, føler vi oss sikre på at dette blir tatt godt i mot. Å vise at musikk ikke har noen grenser, og uansett om du er funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, har musikk stor betydning for mange, sier Narten Svendsen.

Fakta om bandet Rockeværstingene:

Bandet består av deltakere med sammensatte funksjonshemninger (mennesker med utviklingshemming og andre med bistandsbehov). «Rockeværstingene» har spilleerfaring fra Pascalfestivalen og flere andre konserter og prosjekter. Alder på bandmedlemmene er fra 16 år og opp i voksen alder. Gruppen ligger under Gjøvik kunst- og kulturskole og består av åtte medlemmer, samt to ansatte, medspillende instruktører; Ingunn Molstad og Vidar Sundbakken. Rockeværstingene er medlemmer av Pascal Norge.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: