top of page

Velkommen til Pascal Norges 7. ordinære landsmøte og konserten "Vårslipp"! OBS! NYTT STED!

Pascal Norge inviterer til landsmøte og konsert. Vennligst merk at dette er flyttet til "Venskaben" i Asker, ca 300 meter fra Asker rådhus, lørdag 5. mars kl 12.00. Adressen er Askerveien 41, 1384 Asker. Velkommen til en ny, flott Pascaldag!

Fra innkallingen:

Til medlemmer og medlemsgrupper i Pascal Norge!

Innkalling til Pascal Norges sjuende ordinære Landsmøte & konserten ”Vårslipp”.

Det innkalles med dette til Landsmøte i Pascal Norge.

Landsmøtet åpner kl 12.00. Etter en kort åpningsseanse starter Landsmøtekonserten ”Vårslipp”. Selve Landsmøteforhandlingene starter etter konserten.

Det blir servering, loddsalg og sosialt samvær. Det vil være muligheter for å kjøpe noe å bite i, kaffe / te, kaldt drikke etc.

Vi håper alle har mulighet til å være til stede under hele arrangementet. Detaljert program og møtepapirer sendes ut til de påmeldte senere. Arrangementet avsluttes ca kl 16.00.

Konserten bærer som tidligere år navnet ”Vårslipp”. I år gjør vi en vri, og vi har denne gangen invitert artister og grupper til å delta på Vårslipp-konserten. Dette for å sørge for at enkelte nye får slippe til, samt vise mangfold. Alle er imidlertid velkomne til å være delegater og publikum.

For påmelding / informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Konsertansvarlig er Ola Skaare, tlf. 975 11 186, e-post: skaaremusikk@runbox.no.

Landsmøteansvarlig er Kari Wischmann, tlf. 995 19 442, e-post: kariwisc@online.no.

Leder, Lars Espen Rath Vestad treffes på 906 53 555 / 414 10 400, e-post: lars.espen@pascalnorge.no

Siste frist for påmelding til landsmøte og konsert er 15. februar. Saker som ønskes tatt opp på møtet og frasigelser av verv må være styret i hende innen samme dato.

Velkommen til en flott Pascal-dag!

Med vennlig hilsen styret i Pascal Norge.

Comments


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page