Velkommen til Pascal Norges 7. ordinære landsmøte og konserten "Vårslipp"! OBS! NYTT STED!

Pascal Norge inviterer til landsmøte og konsert. Vennligst merk at dette er flyttet til "Venskaben" i Asker, ca 300 meter fra Asker rådhus, lørdag 5. mars kl 12.00. Adressen er Askerveien 41, 1384 Asker. Velkommen til en ny, flott Pascaldag!

Fra innkallingen:

Til medlemmer og medlemsgrupper i Pascal Norge!

Innkalling til Pascal Norges sjuende ordinære Landsmøte & konserten ”Vårslipp”.

Det innkalles med dette til Landsmøte i Pascal Norge.

Landsmøtet åpner kl 12.00. Etter en kort åpningsseanse starter Landsmøtekonserten ”Vårslipp”. Selve Landsmøteforhandlingene starter etter konserten.

Det blir servering, loddsalg og sosialt samvær. Det vil være muligheter for å kjøpe noe å bite i, kaffe / te, kaldt drikke etc.

Vi håper alle har mulighet til å være til stede under hele arrangementet. Detaljert program og møtepapirer sendes ut til de påmeldte senere. Arrangementet avsluttes ca kl 16.00.

Konserten bærer som tidligere år navnet ”Vårslipp”. I år gjør vi en vri, og vi har denne gangen invitert artister og grupper til å delta på Vårslipp-konserten. Dette for å sørge for at enkelte nye får slippe til, samt vise mangfold. Alle er imidlertid velkomne til å være delegater og publikum.

For påmelding / informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

Konsertansvarlig er Ola Skaare, tlf. 975 11 186, e-post: skaaremusikk@runbox.no.

Landsmøteansvarlig er Kari Wischmann, tlf. 995 19 442, e-post: kariwisc@online.no.

Leder, Lars Espen Rath Vestad treffes på 906 53 555 / 414 10 400, e-post: lars.espen@pascalnorge.no

Siste frist for påmelding til landsmøte og konsert er 15. februar. Saker som ønskes tatt opp på møtet og frasigelser av verv må være styret i hende innen samme dato.

Velkommen til en flott Pascal-dag!

Med vennlig hilsen styret i Pascal Norge.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: