top of page

Boklansering i Kristiansand

Onsdag 12. oktober kl 19.00-21.00 skrives historie i Kristiansand. Pascal Norges bok om teater og drama for mennesker med bistandsbehov skal lanseres. I samarbeid med Sound of Happiness blir det en bred presentasjon av boken og prosessen frem mot det ferdige produktet – som forhåpentligvis vil være en viktig bidragsyter til at flere mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov kan ta del i kulturelle aktiviteter. Det blir også underholdning på arrangementet, samt enkel servering.

- Vi vet at det dessverre er alt for mange mennesker med bistandsbehov som er stillesittende og isolert i sitt hjem. Derfor mener vi at denne boken kan bidra til at stadig flere aktiviteter kan bli satt i gang, og at flere mennesker med for eksempel utviklingshemming kan ta del i den kulturelle arena, sier Lars Espen Rath Vestad, leder i Pascal Norge. – Det handler om å skape en bedre hverdag og et mer verdig liv for flere mennesker, påpeker Pascal-lederen.

Pascal Norge er en landsdekkende organisasjon, som arbeider under mottoene om at ”kultur er for alle!” og ”kultur gir bedre helse!”. Pascal Norge jobber også på flere andre kontinenter.

Boken ”Se hele mennesket!” er nettopp kommet fra trykkeriet, og den er et resultat av en prosess som har vart i halvannet år. Boken gir idéer til hvordan drive aktiviteter, og er rikholdig på bilder, som beskriver hvordan dette kan gjennomføres.

Bak boken står spanske Paco Valls Garcia, en nestor innen dette arbeidet. Han har mer enn 20 års erfaring med teater for målgruppen, og driver Faula Teater i Spania. Han er også rektor på en spesialskole i hjemlandet, og har implementert teater som eget fag i skolen sin. Medforfattere er hans kone, Maru Perez, som også er kostymedesigner, fotograf Sigrid Thorbjørnsen fra Kristiansand og Pascal Norges leder, Lars Espen Rath Vestad.

- Det finnes noe litteratur på området, men vi har ikke funnet noe lignende som det vi her presenterer. Antagelig var det utslagsgivende for at Extrastiftelsen støttet prosjektet vårt, slik at det kunne bli en realitet, sier Lars Espen Rath Vestad. Han forteller videre at det i februar vil bli arrangert et eget teaterkurs for norske interessenter, med spanske Paco i Alicante-regionen i Spania. – Her vil alle som jobber med målgruppen, enten det er i en bolig, på kulturskolen eller på fritidssenteret, som assistent eller i vanlig skole, eller er pårørende, ha stort utbytte av å se vår tilnærmingsmåte og hvordan det jobbes, avslutter Rath Vestad, som gleder seg til boklansering i Kristiansand.

Arrangementet holdes i Kongens Gate 35 i Kristiansand. Det er gratis, og varer fra kl 19.00 - ca 21.00. Det blir underholdning, litt å "bite ti", og muligheter for å kjøpe boken. Den koster kr 300,-. Du finner arrangementet på Facebook ved å søke opp "Boklansering - "Se hele mennesket!"".

Se forøvrig egen artikkel her på våre hjemmesider om teaterkurset i Spania i februar 2017.

Pascal Norge ønsker å takke Sound of Happiness for å være medarrangør for boklanseringen. Likeledes gis en takk til Extrastiftelsen for økonomisk støtte. Faula Teater i Alcoy, Spania og Spesialskolen Sanchis Banús i Ibi, Spania har vært avgjørende for at Norge har kunnet ta del i denne type aktiviteter.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page