Velkommen til Landsmøtet 2017

Styret i Pascal Norge inviterer til organisasjonens niende ordinære Landsmøte. Dette holdes på Pascal Norges Utfoldelsesarena (PANUA), på Vettre i Asker, lørdag 4. mars 2017, kl 12.00.

Pascal Norges niende ordninære Landsmøte holdes på PANUA lørdag 4. mars 2017, med start kl 12.00. I forbindelse med Landsmøtet holdes det også en egen konsert, som har navnet "Vårslipp".

Vi ser frem til å se deg på årets Landsmøte på PANUA lørdag 4. mars. Selve landsmøtet starter kl 12.00.

Det blir som vanlig konsert. Konserten bærer navnet "Vårslipp", og her opptrer bl.a. Ekko fra Fredrikstad.

Hele arrangementet er beregnet til å vare til ca kl 15.00.

Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet må være styret i hende innen 25. februar. Frasigelser av verv skal også meldes innen samme dato.

Leder i valgkomiteen, Einar Prestrud, nås på telefon 920 45 218 eller e-post einarliv@frisurf.no.

Leder i styret, Lars Espen Rath Vestad, nås på telefon 906 53 555 eller e-post lars.espen@pascalnorge.no

Konsertansvarlig og nestleder, Ola Skaare, nås på telefon 975 11 186 eller e-post skaaremusikk@runbox.no

Vi ber om at påmeldinger sendes til landsmøteansvarlig, Kari Wischmann, e-post: kariwisc@online.no, eller ringes / tekstes henne på tlf. 995 19 442 innen 25. februar.

Det blir vanlige landsmøtesaker i tråd med vedtektene. Det blir også loddsalg og sosialt samvær, samt muligheter for å kjøpe noe å bite i, kaffe / te, kaldt drikke etc.

Landsmøtepapirene deles ut på møtet, og noe vil bli sendt ut til påmeldte når påmeldingsfristen har gått ut.

Endringer kan forekomme.

Vi håper alle har mulighet til å være til stede under hele arrangementet. Velkommen til en flott Pascal-dag! Konserten og landsmøtet er forøvrig gratis.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: