top of page

- Alt til det beste for våre medlemmer!

Arne Furuseth var den første som noen sinne fikk tildelt Pascal Norges Hederspris. Nå er vi på utkikk etter nye kandidater. Vet du om noen, som har viet sitt liv til å jobbe for og med mennesker med bistandsbehov? Vi tar gjerne i mot forslag.

Faksimile fra Oppland Arbeiderblad, www.oa.no

Pascal Norges Hederspris henger høyt. Pr i dag er det bare én person som har fått tildelt denne utmerkelsen.

Hedersprisen henger såpass høyt, så den skal ikke nødvendigvis deles ut hvert år, men når det ses på som nødvendig. Det er styret i Pascal Norge som tar i mot forslag til kandidater og forestår utvelgelsen.

- Alt vi gjør handler om å gjøre det beste som gagner våre brukere. Alt til det beste for våre medlemmer, sa Arne Furuseth, da han mottok prisen.

Leder Lars Espen Rath Vestad sa dette under prisutdelingen i 2016:

"Pascal Norges Hederspris er en æresbevisning som deles ut i helt spesielle tilfeller. Den deles med andre ord ikke ut hvert år. Hedersprisen deles i dag ut for første gang.

Prisen går til en person som har viet store deler av sitt liv til arbeid med kulturtilbud for mennesker med utviklingshemming.

Prisvinneren har gjennom mange år vært en betydelig bidragsyter i arbeidet med å bedre livskvaliteten til mange mennesker med bistandsbehov. Han er en pioner i nasjonal sammenheng, da han var den aller første som startet slike aktiviteter for mennesker med utviklingshemming - uten å sette seg selv i fokus. Han er en ukjent helt!

Det er to viktige faktorer som gjør at dette valget falt naturlig;

Vedkommende er en stor, musikalsk ressurs, noe som gjenspeiles i arbeidet som er nedlagt gjennom mange år. Og, ikke minst viktig; prisvinneren har en unik evne til å se og ivareta de han møter.

Prisvinneren har vært et forbilde for kulturlivet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og gjennom hans virksomhet har han blant annet fylt kulturhuset på ... Raufoss en rekke ganger. Han har også mottatt kulturprisen i Vestre Toten kommune, for sin store innsats med Gaukomgutta med damer. Han bor på Ihle på Bøverbru.

Ja, det er han! En skikkelig trivelig fyr!"

Og dermed hadde mange forstått hvem prisvinneren var, da Pascal Norges leder annonserte at det var nettopp Arne Furuseth.

Til enorm applaus og jubel, samt tonene av pascalmarsjen, spilt av Stange Ungdomskorps, med hjelp av medlemmer i Pascal Norge, fikk Arne Furuseth overrakt de synlige bevisene på hedersprisen: En stor krystallblokk med Pascal Norges Hederspris og hans eget navn innpreget, samt en bok og diplom.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page