"Rockesokk"

I dag, 21. mars markerer også vi i Pascal Norge Den internasjonale dagen for Downs syndrom. Mange tusen nordmenn går i dag med ulike sokker for å vise sin støtte til de som har et kromosom ekstra.

På bildet ser du de ulike sokkene Pascal Norges leder, Lars Espen Rath Vestad, skal gå med i dag. Dette for å støtte opp om at alle er like mye verdt, selv om vi er forskjellige.

Gjennom kampanjen «Rockesokk» ønsker blant andre organisasjonen Menneskeverd å løfte frem verdien av mangfold. Gjennom å oppfordre folk til å gå med to ulike sokker, ønsker vi i Pascal Norge også å bidra til at mennesker ser verdien av at vi alle er forskjellige, og at dette faktisk er et gode.

Du kan lese mer om aksjonen her:

https://www.menneskeverd.no/2017/03/21/7386/

(Kommer ikke lenken direkte opp når du klikker på den, kan du benytte funksjonen copy/paste og lime den inn i nettlesere din).

Alle er like mye verdt!

Hilsen Pascal Norge.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: