top of page

Nytt drama- og teaterkurs i Pascal Norge

OBS! Sett allerede NÅ av datoene 7. - 11. mars 2018! Da arrangeres det et nytt, spennende drama- og teaterkurs med Paco Valls Garcia i Spania. Dette er verdt å få med seg, enten du er dramalærer, musikklærer, assistent eller forelder, eller kanskje du har lyst til å starte en eller annen aktivitet for mennesker med bistandsbehov?!

Teater og drama kan tilpasses alle, og er en fantsastisk aktivitet - også for mennesker med bistandsbehov. Dette bildet er fra en forestilling av våre spanske venner fra Spania, i Kristiansand i juni.

Spanske Paco Valls Garcia er vel kjent innen Pascal Norges kretser. Han har vært med oss fra begynnelsen, og vi har utvekslet erfaringer og kunnskap på tvers av grenser. Paco har vært på Gjøvik, på Stange, i Kristiansand, og rundt omkring i hele verden, sammen med Pascal Norge. Nå inviteres det til nytt teaterkurs i Spania.

Vi viser til vedlagte kursbrosjyre, og ønsker deg hjertelig velkommen!

Legg merke til påmeldingsfristen, som er 15. desember 2017.

"Det finnes ingen mennesker med utviklingshemming

- alle er mennesker med muligheter!"

- Paco Valls Garcia

Har du spørsmål om kurset; ta kontakt med:

Sigrid Thorbjørnsen

e-post: sigrid.thorbjornsen@gmail.com

eller

Lars Espen Rath Vestad

e-post: lars.espen@pascalnorge.no

mobil: 906 53 555

Her er brosjyren:

(bilder)

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page