Ekstra Frifondmidler lyses ut

Alle medlemsgrupper i Pascal Norge som kvalifiserer til Frifond har nå muligheten til å søke ekstra tilskuddsmidler. Norsk Musikkråd har nemlig utlyst tilskuddsordningen Frifond kompetanse og aktivitet for 2019. Dette er en ekstra tilskuddspott der søknad sendes direkte til Norsk Musikkråd.

Kultur for alle! Alle medlemsgrupper i Pascal Norge, som fyller kravene fra Norsk Musikkråd, kan søke Frifond. (Foto: Sigrid Thorbjørnsen / Pascal Norge).

Medlemsgrupper i Pascal Norge står fritt til å søke, og dette skjer ved å fylle ut et eget skjema. Ordningen har egne tilskuddsregler.

Frifond kompetanse og aktivitet gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år som vil iverksette kompetansehevende tiltak i lokallaget / gruppen, realisere ekstraordinære aktiviteter, eller initiere og gjennomføre større samarbeidsprosjekter.

Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert. Minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. Se ellers retningslinjene. Søknadsfrist for 2019 er 15. februar!

For å få tilskudd må gruppen bestå av minimum tre medlemmer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende. Gruppen skal jobbe for og med barn og unge, og minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år.

Gruppen må dessuten ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode. Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon har anledning til å søke om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet. Det var flere grupper i Pascal Norge som søkte og fikk tilskudd i 2018. Det er dog en forutsetning at lokallaget ikke har mottatt Frifond organisasjonstilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Ta kontakt med leder Lars Espen Rath Vestad på e-post lerv@online.no for ytterligere informasjon og for å få tilsendt søknadsskjema. Vi anbefaler deg å lese retningslinjene nøye. Disse sendes ut sammen med søknadsskjema etter henvendelse til oss.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: