"Ferdig pakke!" - Nytt prosjekt med støtte fra ExtraStiftelsen

Pascal Norge har igjen fått prosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Denne gangen for å stimulere til oppstart av nye grupper over hele landet. Prosjektet heter "Ferdig pakke" og er i realiteten en gavepakke for dem som ønsker å starte musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov.

Her er Ola Skaare i undervisning på Pascal Norges Nasjonale Festival på Gjøvik. (Foto: Sigrid Thorbjørnsen / Pascal Norge)

Pascal Norge mottar jevnlig henvendelser fra kommuner, enkeltpersoner, kulturskoler og organisasjoner, grupper og andre med forespørsel om oppstart av aktivitet. På bakgrunn av dette søkte vi ExtraStiftelsen om støtte til nevnte prosjekt.

Prosjektet går i korte trekk ut på å gi en "pakke" bestående av spesialinstrumenter, et sentralt kurs og lokale oppfølgingskurs til fem steder som ønsker å starte aktivitet innen musikk, eventuelt utvide eksisterende aktiviteter.

Mot en beskjeden egenandel får fem læresteder / kulturskoler / organisasjoner / grupper altså både sentralt kurs, spesialinstrumenter og oppfølging der hvor de jobber / holder aktiviteten.

- Dette er en gavepakke for dem som ønsker å starte musikkaktivitet for mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov, forteller Pascal Norges leder, Lars Espen Rath Vestad. Han er svært glad for at ExtraStiftelsen satser på dette.

- Det har stor betydning for så veldig mange, som ikke "passer inn" i eksisterende kulturaktiviteter, sier Rath Vestad.

Det sentrale kurset vil gå over to dager, torsdag 19. og fredag 20. september, på Panua (Pascal Norges Utfoldelsesarena) i Asker. Der vil to personer fra de fem ulike lærestedene som blir med i prosjektet bli innlosjert på hotell og delta på kurs. Her blir det opplæring i bruk av spesialinstrumenter, arrangering, praktisk tilrettelegging og ikke minst observasjon av undervisning av grupper.

Kurset vil ta for seg ulike emner, bl.a. opplæring i hvordan spesialinstrumentene brukes, generell undervisning, alternativt notasjonssystem, hvordan lage musikkarrangementer m.m. Kursledere vil være Lars Espen Rath Vestad og Ola Skaare.

Lars Espen Rath Vestad er leder i Pascal Norge. Han er utdannet musiker, dirigent og musikkpedagog, og leder bl.a. gruppen Mango Band i Stange kulturskole. Han har lang erfaring fra arbeid med målgruppen i både inn- og utland.

Ola Skaare er nestleder i Pascal Norge og organisasjonens musikalsk ansvarlig. Det er han som har konstruert spesialinstrumentene og laget det alternative notasjonssystemet, basert på farger og tall. Han jobber til daglig over hele Østlandet og driver aktiviteter med mange grupper for mennesker med utviklingshemminger og andre bistandsbehov, psykiatri og rus, i skoleverket og ved Pascal Norges Utfoldelsesarena.

På dette kurset vil deltakerne få med seg en "pakke" med spesialinstrumenter hjem til sitt lærested. I ettertid vil fagpersoner fra Pascal Norge reise rundt og besøke hvert av de fem lærestedene for å følge opp aktivitetene lokalt og gi gode råd om videre drift.

Påmelding og interessemåling

Vi åpner nå opp for interessenter til å melde seg på dette prosjektet. Vi anbefaler å være tidlig ute, og vil foreta en utvelgelse av deltakere / læresteder rett etter 1. juni, som er fristen for å sende inn henvendelse om deltakelse.

Interesserte kan gjerne ta kontakt med leder Lars Espen Rath Vestad på mobil 906 53 555 eller post@pascalnorge.no (privat e-post: lerv@online.no) for ytterligere informasjon.

For å komme i betraktning ber vi interessenter om å sende en søknad om deltakelse i brevs form og sende dette på e-post til post@pascalnorge.no snarest, og senest innen 1. juni.

Her ber vi dere skrive litt om lærestedet / kulturskolen / organisasjonen / gruppen, hvorfor dere ønsker å starte aktivitet og hva slags forutsetninger som ligger til grunn (lokaler, instrumenter, lærekrefter, antall elever, m.m.).

Pascal Norge jobber under mottoet kultur for alle, og fokuserer på at kultur gir bedre folkehelse. Vi ønsker at både kommuner, kulturskoler, organisasjoner, lag / foreninger, grupper og andre søker om å få være med på prosjektet.

Kursdelen er viktig i prosjektet "Ferdig pakke". (Foto: Sigrid Thorbjørnsen / Pascal Norge)

Opplæring i bruk av spesialinstrumenter vil bli gitt på kurset. På bildet er instruktør Elias Mælum Da Luz sammen med elever i Mango Band i Stange kulturskole. (Foto: Lars Espen Rath Vestad / Pascal Norge)

Nettverksbygging er viktig. Dette er også sentralt i dette prosjektet, og kursdeltakerne vil få et bredt nettverk gjennom Pascal Norge. (Foto: Sigrid Thorbjørnsen / Pascal Norge)

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: