Fem kulturskoler får starthjelp til musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov

Norsk kulturskoleråd utgir jevnlig "Kulturtrøkk". Her er hva de publiserte om oss den 21. september, i etterkant av kurset "Ferdig Pakke". Dette er et prosjekt med støtte fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen), som Pascal Norge gjennomfører i 2019-2020. (OBS! Teksten er fra Norsk Kulturskoleråds utgivelse "Kulturtrøkk".)

OSLO: Pascal Norge jobber for å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. I år mottok Pascal Norge prosjektmidler fra Extrastiftelsen, og inviterte med seg Norsk kulturskoleråd for å velge ut fem "pakkemottakere" – kulturskoler, kommuner, organisasjoner e.l. – som etter en søknadsrunde burde få et pakketilbud for å starte musikkaktivitet for mennesker med bistandsbehov.

De fem utvalgte ble Arendal kulturskole, Aurskog-Høland kulturskole, Løten kulturskole, Midtre Gauldal kulturskole og Sound of Happiness v/Farsund kulturskole.

Disse har nettopp vært på et innledende felleskurs, på Panua (Pascal Norges Utfoldelsesarena) i Asker. Hver av de fem pakkemottakerne stilte der med to deltakere hver. Der fikk de opplæring i bruk av spesialinstrument, arrangering, praktisk tilrettelegging og ikke minst observasjon av undervisning av grupper.

I spesialpakken fikk hver av dem fem utvalgte kostnadsfritt med seg følgende instrumentpakke hjem til bruk i sin aktivitet: Én spesialbass (elektrisk bass med to strenger), én spesialgitar (akustisk gitar med fire strenger) og ett sett med 25 éntoneklokker, kromantisk over to oktaver.

Todagers kurs med både praktisk og teoretisk opplæring

Kurset tok for seg ulike emner, og ga deltakerne blant opplæring blant annet i hvordan spesialinstrumentene brukes, innføring i alternativt notasjonssystem og hvordan en lager musikkarrangement. Kursledere var Lars Espen Rath Vestad og Ola Skaare. Sistnevnte er nestleder i Pascal Norge, og organisasjonens musikalsk ansvarlig. Det er han som har konstruert spesialinstrumentene og laget det alternative notasjonssystemet, basert på farger og tall.

Pascal Norges formål er å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppa er alle med bistandsbehov, inklusive mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming, seniorer, ulike minoritetsgrupper samt personer med utfordringer innen områdene psykisk helse, rus, m.m. Pascal Norge er et nasjonalt organisasjonsledd, og er således en paraplyorganisasjon.

Instrumentpakke og kursing

Prosjektet «Ferdig pakke!» går i korte trekk ut på at de fem utvalgte søkere – mot en egenandel – får spesialinstrumentpakken, det innledende felleskurset samt oppfølgingskurs lokalt. Pakketilbudet kunne søkes på av alle som har et ønske om å starte en aktivitet innen musikk, eventuelt utvide og/eller videreutvikle en eksisterende aktivitet.

– Dette var en gavepakke for dem som ønsker å starte musikkaktivitet for mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov, sier Lars Espen Rath Vestad, leder i Pascal Norge. Han er svært glad for at ExtraStiftelsen satser på dette, og for at Norsk kulturskoleråd ville bistå organisasjonen i utvelgelsen av hvem som skal få.

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet, kan du kontakte Pascal Norges leder Lars Espen Rath Vestad på mobil 90653555.

Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold: