top of page

Ekstra Frifond-midler

«Økt deltakelse i musikkorganisasjonene». Dette er tittelen på ekstra Frifondmidler, som Pascal Norge har fått tilgang til fra Kulturdepartementet via Norsk Musikkråd. Kulturdepartementet skriver at tilskuddet er en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i musikkaktiviteter i hele landet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 
 

Ordningen er tilgjengelig for grupper i Pascal Norge som har en vesentlig andel av sine medlemmer under 26 år, som ikke er kommunale eller er organisert som stiftelse.I tildelingsbrevet fra KUD står at «Midlene skal gå til lokale lag og foreninger og deres aktiviteter for økt deltakelse og inkludering av barn og unge i eksisterende aktiviteter og skal understøtte: 


o   lokale lags arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker 


o   å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede» Vi anbefaler dere som kan komme inn under ordningen å søke midler gjennom Pascal Norge.


Pascal har utarbeidet egne retningslinjer for Frifond, og søknadsprosessen er enkel.


Ta kontakt med leder i Pascal Norge, Lars Espen Rath Vestad, på mobil 481 35 000 eller e-post post@pascalnorge.no, dersom du tenker at dette er noe å søke på for ditt lag / medlemsgruppe.


Søknadsfrist er 15. mai.

Comments


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page