top of page

Hurra, for blåsere!

Et nytt blåseprosjekt er i støpeskjea på Gjøvik i Innlandet. Prosjektet handler om å utvikle og følge opp et lenge etterlengtet musikktilbud for aktører med bistandsbehov - et blåseensemble som kan møtes en dag i uken, utvikle en møteplass for dem og spille konserter på lik linje med andre.

Nå satses det hardt på at også blåseinstrumenter skal inn i aktivitetstilbudet i Gjøvik kommune og nærliggende områder. (Foto: Lars Espen Rath Vestad / Pascal Norge)


- "Pascalblåserne - Seven Eleven" skal snart se dagens lys. Prosjektet er nå i oppbyggingsfasen, sier Ola Narten Svendsen. Han er primus motor for alle tilrettelagte kunst- og kulturaktiviteter i Gjøvik kommune. Han har sitt virke i Gjøvik kunst- og kulturskole, som blir basen for blåseraktivitetene. Ola Narten Svendsen sitter også Pascal Norges sentralstyre.

- Det er behov for instrumenter, noter og noe lønnsmidler til lærere. Dette håper vi snart er på plass. Og vi trenger selvfølgelig musikanter. Vårt prosjekt; Pascalblåserne «Seven Eleven», er i oppbyggingsfasen og har som formål å knytte sammen arenaer som har samme agenda og mål, forteller Svendsen.


Målet er at det skal foregå aktivitet en gang i uken i form av ordinære musikkøvelser.


- Denne type tilbud mangler fullstendig i Gjøvikregionen. Ikke alle passer inn i det ordinære musikktilbudene, og de faller dermed faller. Vi er opptatt av å skape arenaer hvor alle kan delta. Vi vet det er behov for dette nye musikktilbudet, fordi henvendelser fra kulturskolene og skolekorpsene dokumenterer dette, forteller Svendsen.


Målgruppen for Pascalblåserne er i utgangspunktet barn med nedsatt funksjonsevne.


- Vi mener at det er viktig å ha et tilrettelagt musikktilbud som er prioritert for unge. Deltakernes nedslagsfelt er fra Gjøvikregionen, Ringsaker og Hadeland, sier Svendsen.


Han ber interesserte om å ta kontakt med Gjøvik kunst- og kulturskole, eller Pascal Norge.


Ola Narten Svendsen kan nås på mobil 909 40 644 eller e-post Ola-Narten.Svendsen@gjovik.kommune.no


Korps er kult! Vi i Pascal Norge ønsker Gjøvik lykke til med prosjektet! Dette blir spennende å følge videre!

Comments


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page