top of page

Husk å søke Frifond!

Vi minner om at våre medlemslag kan søke Frifond gjennom Pascal Norge. Det er noen kriterier som må fylles. Deriblant at 2/3 av medlemmene må være under 26 år.
Frifond Organisasjon er midler Pascal Norge søker om, som deles ut til våre medlemslag / -grupper etter søknad. Dette er økonomiske midler som skal være øremerket lokal aktivitet.


Lurer du på om du og ditt lag kan søke Frifond? Ta kontakt med leder Lars Espen Rath Vestad på mobil 906 53 555 eller e-post post@pascalnorge.no så kan han sette deg inn i retningslinjene og veilede i prosessen.


Pascal Norge må rette seg etter føringer og retningslinjer fra Norsk Musikkråd og har i tillegg utarbeidet egne retningslinjer. Men søknadsprosessen er enkel og vi har eget søknadsskjema.


Du kan lese mer om Frifond på hjemmesiden til Norsk Musikkråd. Den finner du her: www.musikk.no


Nedenfor finner du våre retningslinjer i Pascal Norge, samt Norsk Musikkråd sine. Søkere plikter å sette seg inn i disse retningslinjene.


Ta kontakt med oss på post@pascalnorge.no for å få tilsendt søknadsskjema, navnelister som må fylles ut og annen nødvendig informasjon.NMR Retningslinjer-for-Frifond-organisas
.
Download • 85KBFRIFOND - Pascal Norges retningslinjer f
.
Download • 67KB

Commentaires


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page