top of page

Pascal-medlemmer løftes frem i ny Stortingsmelding


Gjøvik kunst- og kulturskole løftes frem som et godt eksempel i ny Stortingsmelding. Fredag kom den første stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, og i denne er Pascal-aktivitetene på Gjøvik i Innlandet viet mye oppmerksomhet.

Meldingen er omfattende, og Gjøvik kunst- og kulturskole er fremhevet som et eksempel til etterfølgelse.


- En stor fjær i hatten for alle som har utviklet det gode tilbudet vi gir innenfor Tilrettelagte kulturtilbud, sier Ola Narten Svendsen. Han er styremedlem i Pascal Norge og primus motor for en rekke aktiviteter. Samtlige grupper og deltakere i Gjøvik er også medlemmer i Pascal Norge.


De blir løftet frem for sitt arbeid med kunst- og kulturtilbud tilrettelagt for elever og deltakere med funksjonsnedsettinger og innen psykisk helse. Tilbudet er omfattende og inneholder musikk, dans, drama, bevegelse og visuell kunst.


Fagleder Ola Narten Svendsen sier i en kommentar at det er hyggelig at tilbudet blir lagt merke til.


- Dette er et arbeid som har bygd seg opp over snart 30 år, og som i de siste årene er lagt under kulturskolen. Frontfigur Ola Narten Svendsen er den som skal æres for arbeidet, sier rektor ved kulturskolen i Gjøvik, Helge Øye. Men han er langt fra alene, fortsetter han.


- Det er mange som har utviklet og nå sørger for at tilbudet er godt! Anna Österberg, Ingunn Molstad, Anders Byfuglien, Katerine Espinal, Elise Gegauff, Ingvild Nagell-Dahl, Vidar Sundbakken, Solvor Sandmark og mange andre skal ha like mye ære, påpeker Svendsen.


På side 89 i den ferske stortingsmeldingen står det:


"Gjøvik kunst- og kulturskole gir kunst- og kulturtilbod tilrettelagde for elevar og deltakarar med funksjonsnedsetjingar og innan psykisk helse. Tilbodet er omfattande og inneheld musikk, dans, drama, bevegelse og visuell kunst. Kulturskolen tilbyr kunstgrupper, kunstkaféen i Drengestua, Scene Korpus, Sangkoret Korpus, Rockeværstingene, Allsangkoret, Kulturutveksling og Los Ænsjless."


Her kan du lese hele Stortingsmeldingen:
En alltid glad gjeng på Gjøvik! (Foto: Gjøvik kunst- og kulturskole / Pascal Norge)

Kommentare


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page