top of page

Søk Frifond i Pascal Norge!

Det er tid for å søke Frifond igjen! Det er en glimrende ordning for å få støtte til aktivitet i medlemslagene.

Vi minner om at våre medlemslag kan søke Frifond gjennom Pascal Norge.


Det er noen kriterier som må fylles. Tidligere var det slik at 2/3 av medlemmene måtte være under 26 år. Slik er det ikke lenger. I Pascal Norge teller hele medlemsmassen. Men medlemsgruppen kan ikke være tilknyttet det offentlige, som f.eks. en kulturskole eller annen kommunal drevet aktivitet. Den må være demokratisk og ha et eget styre. Stiftelser kan heller ikke motta Frifond.


Frifond Organisasjon er midler Pascal Norge søker om, som deles ut til våre medlemslag / -grupper etter søknad. Dette er økonomiske midler som skal være øremerket lokal aktivitet.


Lurer du på om du og ditt lag kan søke Frifond?


Ta kontakt med leder Lars Espen Rath Vestad på mobil 906 53 555 eller e-post post@pascalnorge.no, så kan han sette deg inn i retningslinjene og veilede i prosessen.


Pascal Norge må rette seg etter føringer og retningslinjer fra Norsk Musikkråd og har i tillegg utarbeidet egne retningslinjer. Men søknadsprosessen er enkel og vi har eget søknadsskjema.


Du kan lese mer om Frifond på hjemmesiden til Norsk Musikkråd. Den finner du her: www.musikk.noOBS! Søknadsfrist er 1. oktober. Ordningen gjelder for inneværende år. Det betyr at aktiviteten kan være gjennomført. Midlene må benyttes i 2023 og kan ikke overføres til neste år.


Ta kontakt med oss på post@pascalnorge.no for å få tilsendt søknadsskjema, navnelister som må fylles ut og annen nødvendig informasjon.


Pascal Norge må rette seg etter føringer og retningslinjer fra Norsk Musikkråd og har i tillegg utarbeidet egne retningslinjer. Men søknadsprosessen er enkel og vi har eget søknadsskjema.

Comentarios


Fremhevede innlegg:
Siste innlegg:
Søk etter innhold:
bottom of page